top of page
ARTIST.ALIZADE Blog

All world is with TürkiyeTürkiye'de meyadana gelen depremin ardından felaketin boyutu tarife edilmez. Ülkemizdeki yaşayan tüm milletlere en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

Bu olaydan etkilenmeyen hiçbir aile kalmadı: biri ailesini kaybetmiştir, biri bir meslektaşını veya arkadaşını kaybetmiştir.

Çok ülkeler yardım için bir araya geldi. 'Yabancı' kelemesi ile ifadedelen Türkiye'de ikamet eden insanlar ülkemizde meydana gelen trajediye yabancı kalmadılar ve yerli vatandaşlar ile kalp kalp, el ele beraber destek veriyordular.

Umarız insanoğlu yaşadığımız olaydan bir ders çıkarır ve gelecekte daha ölülerin sayısını azaltmak için doğru kararları verecek.

İnsanoğulu'nun varlığına inanıyorum: hiçbir uyruk farkı, ülke sınırları veya kültürel özellikleri samimiyete, şerefe ve asalete etkileyemez.

Her insanın yaşama hakkı vardır.


Yulia Alizade, PhD

Ressam, kısa film yönetmeni,

Sanat Tarihçisi, Sanat terapisti ve Danışman

_________There are not enough words to describe the scale of the consequences of the earthquake that occurred in Türkiye. We explain our deepest condolences to all people living in our country.

There is not family that has not been touched by this tragedy: someone has lost a relative, someone has lost a colleague or friend.

Many countries have come together to help. Residents, who named as 'yabancı' (wich mean foreigner, stranger), living in Türkiye, were not stranged to tragedy: residents and local people were been hand to hand, heart to heart together and provided support.

We hope that humanity will learn from what we have experienced and make the right decisions to reduce the death toll in the future.

I believe only Human exists in the Earth: no nation, no borders or cultural characteristics can affect sincerity, honour and nobility.

Every person has the right to life!


Yulia Alizade, PhD

Artist designer, film director

Art Historian, Art therapist, Consultant

________Не хватает слов для того, чтобы описать масштабы последствий землетрясения, произошедшего в Турции. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования всем народам, проживающим в нашей стране.

Нет ни одной семьи, кого не коснулась бы эта трагедия: кто-то потерял родственника, кто-то коллегу или друга.

Многие страны объединились, чтобы помочь. Наши жители, проживающие в нашей стране, которых часто называют словом "yabancı" (чужой, иностранец), не остались равнодушны к случившейся трагедии, и рука об об руку оказывали поддержку вместе с местные жителями страны.

Мы надеемся, что человечество извлечет урок из того, что мы пережили, и примет правильные решения, чтобы уменьшить число погибших в будущем.

Ни один народ, границы или культурные особенности не могут повлиять на искренность, честь и благородство: я верю только в существование Человека. Каждый человек имеет право на жизнь.


Yulia Alizade, PhD

Художник, режиссёр,

историк искусства, арт-терапевт и консультант

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page